Thêm 106 quần chúng vào hàng ngũ Đảng khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-09-2018 14:44

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã kết nạp mới 106 đảng viên từ đầu năm đến nay, đưa tổng số đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ trong khối lên hơn 4.000 người.

. . . . .