Thị trường khởi sắc, doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh liên tục nhận đơn hàng

Đăng ngày 13-02-2023 08:02

Nếu như quý IV/2022, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh gặp khó khăn do đơn hàng giảm sâu thì những tháng đầu năm 2023 “gió đã đổi chiều”. Nhiều doanh nghiệp đã chốt đơn hàng đến giữa năm 2023.

. . . . .