Thiếu vốn, sau bao năm cụm công nghiệp Cẩm Nhượng... vẫn nằm trên giấy

Đăng ngày 17-08-2018 15:31

Theo lộ trình, cụm công nghiệp Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ được thành lập vào năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được khởi động. Thế nên, người dân Cẩm Nhượng vẫn không thể mở rộng quy mô, khó khăn trong giải quyết vấn đề nước thải sau chế biến...

. . . . .