Thu thuế xuất nhập khẩu tại Hải quan Vũng Áng đạt gần 8.000 tỷ đồng

Đăng ngày 25-12-2023 14:34

Đến thời điểm này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt hơn 7.700 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu.

. . . . .