Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 16-05-2021 08:50

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương phải khẩn trương đôn đốc nông dân hoàn thành thu hoạch lúa xuân. Đặc biệt, phải tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp, tư thương mua, tiêu thụ lúa cho bà con nông dân.

. . . . .