Tiểu thương Hà Tĩnh mở hàng khai xuân

Đăng ngày 12-02-2024 10:04

Ngày mồng 2 tết, nhiều tiểu thương chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh ở Hà Tĩnh đã mở hàng trở lại.

. . . . .