Tín dụng bán lẻ, thị trường “màu mỡ” của các nhà băng Hà Tĩnh

Đăng ngày 19-08-2019 10:15

Ở thị trường tiền tệ của Hà Tĩnh, dư nợ từ thành phần khách hàng tư nhân, cá thể chiếm khoảng 75% tổng dư nợ. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ thì đây được xem là thị trường “khổng lồ” mà tất cả các nhà băng đều muốn chinh phục…

. . . . .