Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh đạt mức khá ở khu vực Bắc Trung Bộ

Đăng ngày 29-06-2021 09:29

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh vẫn đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH.

. . . . .