Tổng cục Thuế phát hiện hơn 500 doanh nghiệp bán hóa đơn khống

Đăng ngày 12-07-2023 15:00

Qua công tác phối hợp với cơ quan chức năng, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống.

. . . . .