Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng khá

Đăng ngày 01-06-2023 07:12

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt hơn 28.212 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.

. . . . .