Trao 17 bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm miền núi Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-10-2023 13:56

Các siêu thị, đơn vị phân phối đã trao đổi 17 bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu miền núi Hà Tĩnh với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

. . . . .