Trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt: Tôn vinh những doanh nghiệp hàng đầu

Đăng ngày 31-03-2022 09:55

Đây là những thương hiệu đang góp phần phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

. . . . .