Triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

Đăng ngày 16-03-2023 10:01

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.

. . . . .