Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Đăng ngày 05-05-2021 08:49

Quay lại làm việc sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng là lúc các nhà máy, doanh nghiệp Hà Tĩnh phải đối diện với khó khăn mới do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Yêu cầu các đơn vị đặt ra hiện nay là vừa đảm bảo phòng dịch tốt, vừa ổn định để sản xuất.

. . . . .