Truy xuất nguồn gốc đảm bảo lợi thế cạnh tranh bình đẳng

Đăng ngày 09-01-2024 08:58

Truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng để sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng an toàn, từ đó hình thành sự an tâm, tin tưởng và trung thành của khách hàng và uy tín thương hiệu của mỗi DN.

. . . . .