UBND tỉnh ban hành Quyết định giao một số chỉ tiêu định hướng chủ yếu sản xuất nông nghiệp năm 2024

Đăng ngày 10-12-2023 15:03

Trên cơ sở kết quả Tổng kết đánh giá Nông nghiệp năm 2023 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi đã thống nhất với UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 về Giao một số chỉ tiêu định hướng chủ yếu sản xuất nông nghiệp năm 2024 cho các huyện, thành phố, thị xã: Trồng trọt: lúa, ngô, lạc, đậu, khoai lang, rau, cam, bưởi, chè; Chăn nuôi: lợn, bò, hươu, gia cầm; Thuỷ sản: khai thác, nuôi trồng; Lâm nghiệp: trồng rừng, khai thác rừng trồng).

. . . . .