Ủy ban Giám sát Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Đăng ngày 16-10-2018 13:36

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây được xem là 1 hướng cơ cấu lại nguồn thu ngân sách bền vững hơn.

. . . . .