Vì đâu Xí nghiệp gạch Trung Đô Hồng Lĩnh không thực hiện di dời?

Đăng ngày 02-05-2019 16:57

Nếu thực hiện đúng kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Xí nghiệp gạch Trung Đô Hồng Lĩnh (phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) phải di dời trong năm 2017. Tuy nhiên, việc di dời hiện vẫn nằm trong “tính toán” giữa các bên liên quan.

. . . . .