Vietnam Expo 2023 - cơ hội để Hà Tĩnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại

Đăng ngày 10-04-2023 15:29

Tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2023 là cơ hội cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp cận các khách hàng, nhà đầu tư thứ cấp để mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

. . . . .