Vũ Quang: Hội nghị đánh giá, phân hạng và phân hạng lại sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023

Đăng ngày 08-06-2023 15:34

Sáng ngày 07/6, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Quang tổ chức soát xét hồ sơ, kiểm tra thực tế, tiến hành đánh giá, phân hạng và phân hạng lại sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023.

. . . . .