Vực dậy sau khó khăn, doanh nghiệp Hà Tĩnh hái “quả ngọt”

Đăng ngày 30-04-2021 09:59

Sau 1 năm “oằn mình” với dịch bệnh, thiên tai, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Tĩnh đang nỗ lực sản xuất kinh doanh (SXKD) để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh mới. Kết quả những tháng đầu năm với nhiều khởi sắc là động lực để cộng đồng DN tăng tốc ở giai đoạn tới

. . . . .