Xây dựng Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh

Đăng ngày 05-10-2023 08:20

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn, thời gian tới, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

. . . . .