Xử lý vi phạm trong kinh doanh

  • Phương pháp thanh toán chi phí hạng mục chung Kính gửi quý cơ quan! Chúng tôi xin hỏi về phương pháp thanh toán chi phí hạng mục chung như sau: Chúng tôi đã và đang thực hiện một số gói thầu nhỏ thuộc nguồn vốn ngân sách Quốc phòng, hợp đồng chỉ định thầu, giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Khi ký hợp đồng có ký giá trị chi phí xây dựng +... Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Thanh Thơm (25/02/2019)
  • Quyền lợi của người lao động khi công ty tạm ngừng SXKD Tôi là Nguyễn Tất Thắng, cán bộ công đoàn Công ty cổ phần Vinafor-Vinh, xin được hỏi cơ quan một việc như sau: Công ty chúng tôi được cổ phần hóa năm 2005 có vốn Điều lệ 2,5 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 63,21%. Ngày 01 tháng 8 năm 2016 Công ty có thông báo tạm... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Tất Thắng (23/02/2019)
  • Đền bù thiệt hại Các DN dịch vụ dầu Diesel cho tàu thuyền tại xã Cảnh Dương chúng tôi kính đề nghị các cấp, các ban ngành chức năng cần trực tiếp kiểm tra, xem xét thực tế thiệt hại mà các DN chúng tôi phải gánh chịu trong thời gian qua và chúng tôi cũng đề nghị cấp trên không nhầm lẫn việc kinh doanh xăng dầu... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Văn Toàn (12/02/2019)
[Trở về]
Tổng số 194 Câu hỏi / 10 trang