Xuất khẩu Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng, hướng đến 1,3 tỷ USD năm 2021

Đăng ngày 04-05-2021 08:45

4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 573,59 triệu USD, tăng 95% so với cùng kỳ (4 tháng đầu năm 2020 đạt 294,05 triệu USD). Qua đó, cho thấy sự phục hồi rõ rệt sau nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

. . . . .