Công bố danh sách sàn thương mại điện tử phù hợp xúc tiến xuất khẩu sản phẩm của tỉnh năm 2024

Đăng ngày 27-03-2024 08:28

Sở Công Thương công bố đển các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh danh sách sàn thương mại điện tử phù hợp xúc tiến xuất khẩu sản phẩm của tỉnh năm 2024 và tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh.

. . . . .