Đức Thọ thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024

Đăng ngày 17-02-2024 08:58

Bước vào những ngày đầu Giáp Thìn, hầu hết các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ đã đồng loạt khai xuân. Nhịp độ làm việc ở các đơn vị rất khí thế ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, với quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

. . . . .