Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa

Đăng ngày 23-02-2024 08:31

Hiện nay thị trường xuất khẩu có nhiều biến động, gây khó khăn cho doanh nghiệp nên việc mở trộng thị trường nội địa sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.

. . . . .