Hà Tĩnh tham gia Hội chợ Thương mại và du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị

Đăng ngày 10-06-2024 15:58

Hà Tĩnh tham gia hội chợ lần này với 2 gian hàng với gần 50 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tại Hội chợ Thương mại và du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2024.

. . . . .