Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Khi nào được giải quyết chế độ BHXH một lần? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cho tôi hỏi, người nhà của tôi lao động đã đóng BHXH được 26 năm, nay bị bệnh nằm tại chổ, muốn nhận BHXH một lần luôn thì có được không? Thủ tục như thế nào?
Người hỏi: Hoàng Thị Ánh ( 19/10/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 19/10/2023

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế quy định trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần như sau:

Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng BHXH một lần.

Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 56/2017/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT quy định khám giám định để hưởng BHXH một lần như sau:

Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng BHXH một lần thì biên bản giám định y khoa phải kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở bao gồm: Sổ BHXH; đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Do thông tin người nhà của bạn cung cấp chưa đầy đủ nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể. BHXH Việt Nam cung cấp thông tin quy định của chính sách theo nội dung bạn hỏi để nắm được. Đề nghị người nhà của bạn cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc