Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Các hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cho tôi hỏi: Các hành vi nào được xem là bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm?
Người hỏi: Lê Đình Sự ( 08/12/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư Vấn pháp lý Ngày trả lời: 08/12/2023

Điều 45 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định 05 hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm, bao gồm:

- Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

- Khuyến mại khách hàng dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bt hợp pháp để xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới.

- Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài với các điều kiện, điều khoản kém cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nhằm thu được hoa hồng môi giới cao hơn.

- Cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch, không phù hợp nội dung điều kiện, điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc