Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Nộp Bảo hiểm xã hội chậm Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty em thường hay nộp chậm Bảo hiểm xã hội nên Bảo hiểm tính tiền lãi nộp chậm. Vậy tiền này có được tính vào chi phí hợp lý không ạ?
Người hỏi: Phạm Hồng Lĩnh ( 08/12/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 08/12/2023

Tại điểm 2.36 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên thù tiền lão chậm nộp được coi là khoản tiền phạt về vi phạm hành chính nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc