Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Bố tôi muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất diện tích khoảng 500 m2. Tuy nhiên khi làm thủ tục, ông nhận được thông tin chỉ cho phép cấp sổ với diện tích tối đa 120 m2. Vậy như vậy có đúng với quy định pháp luật không?
Người hỏi: Nguyễn Văn Sơn ( 22/01/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 22/01/2024

Do nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ về tình trạng pháp lý của thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất nên không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Vì vậy, tổ tư vấn trả lời chung về nguyên tắc như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận được căn cứ vào quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 101 của Luật Đất đai; các Điều 20, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc