Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Gói mua sắm thường xuyên có được áp dụng chỉ định thầu? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cơ quan tôi cần thực hiện 1 gói thầu xây lắp, để sửa chữa cơ quan, có giá trị dự toán được duyệt là 480 triệu đồng, từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị. Tôi xin hỏi, đối với gói thầu như trên thì tôi phải lựa chọn hình thức đấu thầu là chào hàng cạnh tranh thông thường theo Điểm a Khoản 1 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC hay được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP?
Người hỏi: Trần Văn Quý ( 22/03/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 22/03/2024

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

Căn cứ quy định nêu trên, gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị dự toán được duyệt là 480 triệu đồng và sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên thuộc trường hợp chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc