Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thẩm quyền duyệt số lao động hợp đồng tại xã Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì có phải ban hành quyết định giao (phê duyệt) số người làm việc hỗ trợ, phục vụ tại UBND các xã, thị trấn không? Trường hợp phải giao (phê duyệt) thì cơ quan nào có thẩm quyền?
Người hỏi: Nguyễn Thị Thùy Anh ( 16/05/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 16/05/2024

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, đối với cơ quan hành chính thì người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc