Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp đồng thời là mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty mới thành lập công ty, đang trong quá trình tuyển dụng lao động vào thử việc. Vậy cho tôi hỏi khi chưa phát sinh lao động đóng BHXH thì công ty có phải làm thủ tục cấp mã đơn vị BHXH không? Có quy định nào về thời hạn cấp mã số BHXH không?
Người hỏi: Quách Sỹ Đông ( 17/05/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày trả lời: 17/05/2024

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp khi có người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, công ty lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động gửi cơ quan BHXH theo quy định.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc