Hương Sơn: Mô hình sản xuất Ngô ngọt bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao

Đăng ngày 12-03-2024 09:10

Mô hình sản xuất Ngô ngọt giống Hibrix-59 gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng mới, giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập trên diện tích canh tác.

. . . . .