Tiếng nói của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh

Đăng ngày 12-03-2024 14:31

Điểm số, thứ tự trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh (DDCI) là sự đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với từng ngành, địa phương về môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó giúp các ngành, địa phương nhìn nhận, đánh giá đúng kết quả hoạt động của mình.

. . . . .