Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đăng ngày 31-05-2024 08:18

Nhờ tích cực tham gia các hoạt động giao thương, xúc tiến quảng bá do các sở, ban, ngành tổ chức, nhiều sản phẩm OCOP Hà Tĩnh ngày càng nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường.

. . . . .