Cấp phép, đầu tư

  • Điều kiện để kinh doanh thực phẩm sạch Tôi muốn kinh doanh cụ thể là: Thu mua thịt rau và một số mặt hàng thực phẩm sạch khác rồi chuyển về cửa hàng để bán xong không biết có cần các giấy chứng nhận về thực phẩm sạch hay không? Nếu có thì cần những loại giấy tờ chứng nhận nào? Cảm ơn! Có 1 Trả lời Người hỏi: Phạm Trung Kiên (09/10/2017)
  • Trường hợp nào được đăng ký hộ kinh doanh cá thể Tôi có mua sạp bán hàng nhưng trươc đến nay chỉ dùng làm kho và có đóng phí hàng tháng theo quy định của ban quản lý chợ, vậy xin cho hỏi với lượng hàng hóa chứa trong kho thì có cần chứng từ gì không và có cần phải đăng ký kinh doanh hộ cá thể hay không? Xin cung cấp thêm hàng hóa mua bán trao... Có 1 Trả lời Người hỏi: Phan Thị Mỹ (09/10/2017)
[Trở về]
Tổng số 17 Câu hỏi / 1 trang