Cấp phép, đầu tư

  • Tranh chấp đầu tư Tranh chấp liên quan đến đầu tư thì Tòa án là cơ quan duy nhất giải quyết có phải không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Hậu (01/06/2023)
  • Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu Xin hỏi về Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Thị Hương (25/04/2023)
  • Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở Xin hỏi về Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C? Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Anh Đức (24/04/2023)
  • Mở công ty bảo vệ Tôi mới chỉ học hết cấp 2, nhưng trước đây tôi đã làm nhân viên bảo vệ cho 1 công ty bảo vệ được 10 năm, nay có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, tôi muốn tự mình mở một công ty bảo vệ có được không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Phạm Anh Cường (30/03/2023)
  • Thủ tục cấp phép cơ sở cầm đồ Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã hoạt động nay không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì phải thực hiện các thủ tục gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Tú Anh (30/03/2023)
  • Thủ tục bảo lãnh người nước ngoài làm việc tại công ty Câu hỏi: Công ty tôi đã làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, nay muốn mời, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc tại Công ty thì thủ tục như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Đăng Quang (13/03/2023)
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự Công ty kinh doanh nhân viên bảo vệ của tôi đã từng bị thu hồi không thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cách đây 2 năm. Hiện giờ tôi muốn thành lập công ty mới thì có được không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Linh (13/02/2023)
  • Thu hồi giấy phép Xin hỏi việc thu hồi giấy phép tài nguyên nước được quy định như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Hằng (30/11/2022)
[Trở về]
Tổng số 118 Câu hỏi / 6 trang