Cấp phép, đầu tư

  • Thu hồi giấy phép Xin hỏi việc thu hồi giấy phép tài nguyên nước được quy định như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Hằng (30/11/2022)
  • Thủ tục cấp phép con dấu Công ty tôi muốn sử dụng thêm con dấu, vậy hồ sơ và thủ tục gồm những gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Văn Tuấn (14/11/2022)
  • Kinh doanh Karaoke Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke? Quy định của pháp luật về trình tự, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke? Có 1 Trả lời Người hỏi: Phan Đăng Hợp (16/05/2022)
  • Kinh doanh dịch vụ vũ trường Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thành Trung (21/04/2022)
  • Chính sách hỗ trợ đầu tư và vướng mắc về thủ tục đất đai Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có một số nội dung kiến nghị, đề xuất như sau: - Tỉnh có chính sách hỗ trợ riêng ngoài các chính sách chung của nhà nước. - Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư nhưng có một phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, không phải... Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Văn Đức (19/11/2020)
  • Thuế Bố tôi là thương binh, đứng tên thnahf lập công ty nông nghiệp. Xin hỏi công ty bố tôi có được miễn thuế không ? Có 1 Trả lời Người hỏi: Đậu Cường (17/10/2019)
  • Loại hình công ty ? Gia đình tôi chuyên thu mua lạc, đậu bán ra thị trường, số lượng lớn và thường xuyên. Tôi muốn thành lập công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh? Xin cơ quan cho biết loại hình công ty nào phù hợp với điều kiện sản xuất của tôi? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Công Đức (15/10/2019)
  • Đăng kí lại giấy phép kinh doanh Ngày 23/4/2012 công ty chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với danh sách thành viên góp vốn là 2 người. Ngày 2/3/2018 công ty chúng tôi tăng số thành viên góp vốn và đã làm xong thủ tục và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với số thành viên góp vốn là 4 người.... Có 1 Trả lời Người hỏi: Thu Thủy (01/09/2019)
[Trở về]
Tổng số 91 Câu hỏi / 5 trang