12-10-2017 - 20:42

Danh sách văn phòng luật sư

1. Văn phòng luật sư Lê Hùng

Địa chỉ: Số 363 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0943 666 968; 0945 888 265

2. Văn phòng luật sư Hà Đạm

Địa chỉ: Số nhà 25 đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0981 528 015

3. Văn phòng luật sư An Phát

Địa chỉ: Số 294 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0913 134 111

. . . . .