Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Đăng ngày 04-01-2021 00:00

Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

. . . . .