Phổ biến pháp luật

  • Người lao động có bị chấm dứt hợp đồng khi mang thai? Khi tôi vào làm tại công ty, công ty có yêu cầu tôi 02 năm vào làm mới có thai. Nhưng nay mới làm được 01 năm thì có thai. Tôi có nghe nói người lao động đang trong thời kỳ mang thai sẽ không bị sa thải, xin hỏi có đúng không ạ? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Minh Ánh (04/06/2024)
  • Thẩm quyền duyệt số lao động hợp đồng tại xã Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì có phải ban hành quyết định giao (phê duyệt) số người làm việc hỗ trợ, phục vụ tại UBND các xã, thị trấn không? Trường hợp phải giao (phê duyệt) thì cơ quan nào có thẩm quyền? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Thùy Anh (16/05/2024)
  • Thủ tục tiến hành đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu Tôi làm việc tại công ty nhà nước. Công ty muốn mua bảo hiểm nhân thọ cho viên chức, người lao động.Vậy, công ty tôi có bắt buộc phải tiến hành đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu hay không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Văn Toàn (06/05/2024)
  • Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ là gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Đình Anh (03/01/2024)
  • Chế độ nghỉ thai sản Chị gái tôi chấm dứt hợp đồng lao động khi đang có thai ở tháng thứ 5, đóng BHXH được 1 năm 2 tháng. Vậy chị gái tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Hiếu (08/12/2023)
  • Mua bán BĐS bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý hay không? Có người giới thiệu bán cho tôi mảnh đất.Vậy cho tôi hỏi, mua bán BĐS bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý hay không? Nếu có tranh chấp xảy ra thì phải làm gì để đảm bảo quyền và lợi ích của mình? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Lê Văn (05/10/2023)
  • Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 Tôi muốn tìm hiểu Luật Doanh nghiệp năm 2020 vừa qua có những điểm mới nào nổi bật cho các doanh nghiệp Tỉnh nhà? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Hữu Ngọc (23/04/2021)
[Trở về]
Tổng số 194 Câu hỏi / 10 trang